Featured properties

Best real estate offers on the marketplace by price and quality.

Latest news

Keep up-to-date with the latest news on the real estate market.

Prosječne cijene stanova u Zadru porasle za 13,08 %
Prosječne cijene stanova u Zadru porasle za 13,08 %

Prema istraživanju Njuškalo oglasnika provedenom na uzorku od 1.292 aktivnih oglasa prodaje stanova u Zadru, cijene u odnosu na isto razdoblje 2017. godine bilježe rast za 13,08 %.

Read more
Prosječne cijene stanova u zadarskoj županiji porasle za 9,81 %
Prosječne cijene stanova u zadarskoj županiji porasle za 9,81 %

Prema istraživanju Njuškalo oglasnika provedenom na uzorku od 2.029 aktivnih oglasa prodaje stanova u zadarskoj županiji, cijene u odnosu na isto razdoblje 2017. godine bilježe rast za 9,81 %.

Read more
Prosječna cijena kvadrata stana u Šibeniku porasla za 4,89 %
Prosječna cijena kvadrata stana u Šibeniku porasla za 4,89 %

Prema podacima Njuškala na uzorku od 159 oglasa prodaje stanova u Šibeniku, cijene u odnosu na isto razdoblje 2017. godine bilježe rast za 4,89 %.

Read more